Vad är coaching?

VAD ÄR COACHING?

Livscoaching handlar om att nå resultat med dig i centrum. Genom att ställa de rätta frågorna inspirerar jag dig att utmana tankar och beteendemönster som begränsar dig.

Jag arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att dina mål och intressen står i centrum samt att du  själv har alla svar på dina utmaningar inom dig.

Coaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv. Det kan t ex vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos dig. Genom att göra det kan du använda detta på rätt sätt i ditt ledarskap och därmed frigöra resurser för att få ökad handlingskraft. Mitt jobb som coach är att hjälpa dig på vägen dit. Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen. Genom coachingen lär du dig att ta vara på din begåvning och nyttja din fulla potential.

Målet med coachingen är helt enkelt att du ska må bättre. Du ska känna dig säker och trygg i vilken väg du ska gå härnäst. Då utvecklas du i en för dig positiv riktning och får mer kraft och energi. Därmed upplever du mindre stress.

Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång. Du kan så mycket mer än du tror. Bara du är villig att våga!

Hur fungerar det?

Vi startar med ett telefonsamtal eller personligt möte där vi går igenom vad det är du vill förändra och hur vi kommer att jobba. Sedan gör vi gemensamt en planering för hur du ska jobba för att nå ditt mål. Många vill ha personlig coachning varje vecka och uppgifter att arbeta med. Andra vill ha enstaka coachingkonsultationer, som också kan göra stor skillnad i ditt liv.

Coachning är inte:

 • Rådgivning. Den som coachas tar själv fram lösningar.
 • Terapi. Coachning sysslar inte med det förflutna, utan med nuet och framtiden.

Vem passar coachning för?

Den som tagit sig an en större utmaning i livet och inte riktigt vet hur den ska hanteras på bästa sätt.

Den som starkt vill något, men inte riktigt vet hur det skall gå till eller inte kommer igång.

Den som är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill.

Den som vill göra ”för många” saker, inte hinner med och som måste lära sig att välja, prioritera och kanske välja bort.

Den som känner att ”nu måste det hända något”.

Den som vill bryta upp från något och behöver hjälp, stöd och guidning.

Etik och kvalitet

Det betyder i korthet att:

…jag som professionell coach behandlar människor med värdighet som fria och jämlika människor och att jag tillämpar denna syn när jag coachar. Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete och bidrag till min profession.

…vi upprättar en tydlig coachingsöverenskommelse när vi bestämt oss för att samarbeta. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller lagen så kräver). Jag använder inte ditt namn, vare sig som klient eller referens, utan ditt tillstånd.

…om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att gå vidare i ett nytt samarbete med en ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.

Livscoachingen kan hjälpa dig med:

 • ta dig vidare i karriären
 • hitta nytt jobb
 • fatta beslut
 • sätta mål
 • starta eget företag
 • att uppnå något som du går och drömmer om
 • ge dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv
 • stärka din självkänsla och locka fram det bästa inom dig
 • bryta ett negativt vanemönster
 • ta reda på om du vågar att satsa på din affärsidé
 • skapa insikt och förändring av din livssituation
 • hittar kraften när du är/håller på att bli utbränd
 • skapar insikt och förändring av våra relationer
 • förändra en situation som du inte är nöjd med
 • fokusera på lösningar istället för på problem
 • förbättra kommunikationen i dina relationer
 • får dig att lämna misslyckanden bakom oss
 • fokusera på nuet och framtiden
 • förbereda dig inför utvecklingssamtalet
 • skapa insikt och förändring av dig själv
 • öka din självkännedom och medvetenhet
 • utveckla din förmåga att jobba i team
 • ta dig vidare efter en uppsägning.
 • fasa in dig i en ny arbetssituation
 • ökar vårt personliga välbefinnande
 • utveckla dina ledaregenskaper
 • upptäcka outnyttjad potential
 • bli bättre på marknadsföring
 • bli bättre på att ge feedback
 • ta reda på vad nästa steg är
 • ta reda på vart du vill gå
 • utvecklar din empati
 • effektivisera arbetet
 • utvärdering av mål
 • öka din motivation
 • upptäcka styrkor
 • utveckla styrkor
 • förtydliga mål
 • både en inre och en yttre resa i hela din livssituation
 • hitta tillbaka till livet efter en stor förlust